Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση – επαναλειτουργία του blog του Οχετού

Μετά από περίπου ένα χρόνο όπου το blog μας παρέμεινε ανενεργό, επιστρέφουμε στην επαναλειτουργία του. Έχουν προστεθεί με χρονολογική σειρά όλες οι κινήσεις του Δικτύου, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το πρώτο αυτοπαρουσιαστικό του κείμενο (Φεβρουάριος του 2016). Επιπλέον, το blog θα φιλοξενεί και θα προωθεί δημιουργίες ατόμων και ομαδοποιήσεων με τις οποίες έχουμε συντροφικές-φιλικές σχέσεις και επαρκείς πολιτικές συμφωνίες. Το παρόν blog θα εμπεριέχει το σύνολο της κίνησής μας από εδώ και στο εξής, με σκοπό τη δημόσια διαδικτυακή αρχειοθέτηση, και τη συνολική προώθηση των αντιλήψεών μας.