Ενημέρωση από κλειστό graffiti jam στον Χώρο Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11 (26/06/2016)

Την Κυριακή 26 Ιούνη 2016, καλέστηκε από πρωτοβουλία ατόμων του Οχετού και πραγματοποιήθηκε κλειστό graffiti jam στον Χώρο Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11. Βάφτηκαν από το πρωί μέχρι το απόγευμα οι τοίχοι της αυλής της κατάληψης από άτομα του Οχετού, καθώς και από συντρόφια. Έπαιζε επίσης vegan κουζίνα και μουσική.

Μερικές φωτογραφίες:

 

1

2

3

 

5

 

7

8

9

10

 

DSC08338

12

 

14

15

16

Project002: Zod – Σκονισμένη τραγωδία | beat tape, 2016

Μπόλικη σαπίλα, πεταμένη σε περίπου 26 λεπτά.

Μια εννιάρα ινστρουμένταλς μαζεμένα, συν δύο ιντερλούδια ·

μινόρε, κυκλοθυμίες, lo-fi και άλλα τέτοια.

Αυτά.

Restoration – Remastering : A(N)

***

zod

Κείμενο αυτοπαρουσίασης του Αναρχικού Δικτύου Δημιουργίας Οχετός

Αναρχικό Δίκτυο Δημιουργίας ΟΧΕΤΟΣ

***

Ο Οχετός είναι ένα αναρχικό δίκτυο, το οποίο σκοπό έχει τη διάχυση της εξεγερτικής θεωρίας και πράξης μέσω της κάθε μορφής δημιουργίας. Η συγκρότηση αυτή κινείται προς την ατομική και ομαδική μορφοποίηση της έκφρασής μας, καθώς και την ανάπτυξη, προώθηση και τη διοχέτευσή της.

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΗ ΑΞΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Κάθε πρόσωπο εντός της ομάδας αντιλαμβάνεται τη δημιουργία από την υποκειμενική του θέση, ενώ όλες οι θέσεις συγκλίνουν στον παρεμβατικό και εξεγερτικό χαρακτήρα της. Ο Οχετός είναι μία αντιπρόταση που πολεμά κάθε είδους εναλλακτική κουλτούρα, κάθε μορφή θεαματικής και ακίνδυνης τέχνης, που, όντας πράγμα πλήρως αφομοιωμένο από το κυρίαρχο σύστημα, αποσκοπεί μόνο στη μαζική παραγωγή και κατανάλωση, στην παθητικοποίηση των ατόμων, την αντικειμενοποίηση της τέχνης, τη θεαματικοποίηση της κριτικής και της αντίστασης, τον διαχωρισμό »πομπού» και »δέκτη», καθιστώντας έτσι την έκφραση ένα απλό προϊόν αποχαύνωσης και εφήμερης, φτηνής διασκέδασης. Δρούμε με σκοπό το σπάσιμο της κανονικότητας και της απάθειας, και την επίτευξη μιας ενεργούς διάδρασης μεταξύ του δημιουργού, του έργου και του αποδέκτη του. Προτάσσουμε την ενοποίηση λόγου και πράξης σε όλα τα πεδία του αναρχικού αγώνα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι το κάθε άτομο διατηρεί τη μοναδικότητα των θέσεων και την αυτονομία των κινήσεών του. Άλλωστε, είναι αντίθετο με τις προθέσεις μας να θεωρούμε ότι όλα τα άτομα που συμμετέχουν στον Οχετό πρέπει να έχουν κοινή, απόλυτη και “αλάνθαστη” κοσμοθεωρία και άποψη. Απεναντίας, προτάσσουμε την πολυμορφία και την πολυφωνία του αναρχικού αγώνα, μακριά από δογματικές αντιλήψεις απόλυτου χαρακτήρα, που διεκδικούν τον ρόλο μιας “αλήθειας”, μιας “αδιαμφισβήτητης ορθότητας”.

Από τα άτομα του Οχετού οργανώνονται, πραγματοποιούνται και στηρίζονται δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στη δημόσια σφαίρα και προκρίνουν τη διάχυση της εξεγερτικότητας. Μια εξεγερτικότητα που δεν έγκειται αναγκαστικά και αποκλειστικά στο σύνολο του περιεχόμενου του υλικού που προωθείται, αλλά και στον τρόπο (ανα)παραγωγής του. Κατά συνέπεια, δε συνυπογράφεται πάντα το περιεχόμενο καθ’ εαυτό, αλλά ο σκοπός και τα μέσα (ανα)παραγωγής του.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι πρακτικές και οι τακτικές μας βασίζονται πάνω στις αρχές της αυτοοργάνωσης, της οριζοντιότητας και της αλληλεγγύης, ενώ ο προκρινόμενος τρόπος λήψης αποφάσεων είναι η ομοφωνία και η συναίνεση.

Το μοντέλο λειτουργίας μας διατηρεί α) κλειστά χαρακτηριστικά, δηλαδή όσα άτομα συμμετέχουν στον Οχετό γνωρίζονται μεταξύ τους, β) άτυπα χαρακτηριστικά, καθώς δεν υπάρχει κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφόσον στον Οχετό εντάσσονται ατομικότητες, ομαδοποιήσεις και δομές που έχουν πλήρη ανεξαρτησία κινήσεων, αφού καλύπτουν τα μίνιμουμ αξιακά συμφωνηθέντα του δικτύου.

Ο Οχετός δρα είτε α) με ατομικότητες, οι οποίες όποτε το κρίνουν απαραίτητο δομούν ευκαιριακούς πυρήνες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος (π.χ. μια δράση, ένα κείμενο, ένας συντονισμός κλπ.), είτε β) με ομαδοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν πιο σταθερούς και αξιακά συμπαγείς πυρήνες, είτε γ) με δομές, οι οποίες αποτελούν πυρήνες με υλική υπόσταση και πιο σταθερό και αξιακά συμπαγή χαρακτήρα (π.χ. δομή tattoo studio, booth ηχογραφήσεων κλπ.). Σταθερές συνελεύσεις θα υπάρχουν μόνο σε δομές/πυρήνες/ομαδοποιήσεις που θα το έχουν οι ίδιες συμφωνήσει. Οι συνελεύσεις τους και ο τρόπος λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τις ίδιες.

Κατά συνέπεια, ο Οχετός δεν παράγει ενιαία δημιουργία, συνυπογεγραμμένη από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εκτός αν κάτι τέτοιο προκύψει. Οι δράσεις και ο λόγος που θα βγαίνουν, θα είναι ουσιαστικά δράσεις και λόγος πυρήνων (ευκαιριακών ή σταθερών), πρωτοβουλιών και ατομικοτήτων, καθώς ο Οχετός δεν αποτελεί μια συμπαγή ολότητα που επιδιώκει να μαξιμάρει τις θέσεις της (πέραν των μίνιμουμ αξιακών που τίθενται στο παρόν κείμενο), αλλά ένα άτυπο δίκτυο με αυτονομία και ανεξαρτησία κινήσεων.

 

ΤΡΟΠΟΣ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό, οι δράσεις και ο λόγος του Οχετού είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από το ατομικό ταμείο του εκάστοτε μέλους ή από το συλλογικό ταμείο της όποιας ομαδοποίησης/δομής/πυρήνα. Σκοπός μας, ως προς τον πρακτικό τομέα, είναι να επιτύχουμε την υλικοτεχνική αυτονομία της κάθε παραγωγής, σε κάθε μορφή δημιουργίας που (ανα)παράγεται και διοχετεύεται, όσο το δυνατόν εκτός των καθιερωμένων σχέσεων αγοράς – πώλησης.

 

ΟΧΕΤΟΣ

Ονομάσαμε Οχετό το σύνολο των κινήσεων που αναπτύσσουμε κόντρα στην ιεραρχική κοινωνία του ολοκληρωτισμού, της εκμετάλλευσης, του εγκλεισμού και του θεάματος, της καταπίεσης και της τυφλής υποταγής. Εμείς θεωρούμαστε τα παραδείγματά της προς αποφυγή, είμαστε ο υπόνομος που τόσο καιρό δομείται με το να τον περιθωριοποιούν, είμαστε τα απόβλητα της υπάρχουσας κοινωνίας. Τώρα τα απόβλητα ξεχύνονται παντού, για την απαλλοτρίωση της έκφρασης και της κάθε στιγμής.

 

αναρχικό δίκτυο δημιουργίας Οχετός

 

* Βρισκόμενες/οι σε μια συνεχή αυτοκριτική, επιθυμούμε την κριτική πάνω στο σύνολο του λόγου και των δράσεών μας και είμαστε ανοιχτές/οί για συζήτηση με σκοπό τη συνεχή αναβάθμισή τους και τη μεταξύ μας ζύμωση. Ήδη ο χαρακτήρας του Οχετού άλλαξε από ομάδα τέχνης σε δίκτυο δημιουργίας, ενώ αναθεωρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας, καθώς καταργήθηκε το μοντέλο κεντρικής, σταθερής συνέλευσης, και προκρίθηκε το άτυπο, κλειστό μοντέλο. Το παρόν αυτοπαρουσιαστικό κείμενο αποτελεί αναθεώρηση του πρώτου κειμένου του Οχετού, έπειτα από συνολική συμφωνία των ατόμων που ως τώρα συμμετέχουν.

Γραφτική ενάντια στη δολοφονία αδέσποτων ζώων (Κέρκυρα, 19/06/2016)

17 Ιουνίου 2016. Πρώην μπάτσος πυροβολεί με την καραμπίνα του στην Κέρκυρα ένα φίδι, σκοτώνοντας εκτός από αυτό και γάτες, και τραυματίζοντας ελαφρά μια 63χρονη γυναίκα που βρισκόταν παραδίπλα. Αν και το γεγονός ακούγεται εξωφρενικό, οι μικροαστοί γείτονες του μπάτσου καθόλου δεν ξαφνιάστηκαν, καθώς, όπως και οι ίδιοι είπαν, έχει σκοτώσει με τα όπλα του πολλά αδέσποτα ζώα, και σκυλιά και γατιά. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως φαίνεται, δεν τους πείραζε και πολύ, αφού ξεφορτώνονταν τα αδέσποτα που μολύνουν τις «καθαρές» γειτονιές τους. Από την άλλη μεριά, τώρα που τραυματίστηκε μια «ανώτερη» σε αξία ζωή, αυτή ενός ανθρώπου, έδειξαν να ευαισθητοποιούνται και να σπάνε μια σιωπή που οι ίδιοι έθρεφαν εδώ και καιρό.

Αντίθετες/οι σε αυτήν την ανοχή/αδιαφορία/απραξία και τον ανθρωποκεντρισμό που επιβάλλει ο κυρίαρχος πολιτισμός, αποφασίσαμε να μη μείνουμε αμέτοχες/οι και επισκεφτήκαμε 2 βράδια μετά την γειτονιά του μπάτσου, επί της οδού Μιλτιάδου Μαργαρίτη στην πόλη της Κέρκυρας, και γράψαμε το σύνθημα που παραθέτουμε παρακάτω, για να θυμούνται και οι γείτονες και ο μπάτσος ότι είμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθεί να κυριαρχήσει και να σκοτώσει οτιδήποτε θεωρεί ο ίδιος άχρηστο, αδύναμο ή διαφορετικό. Η λύσσα μας είναι περισσότερη από εκείνη των σκύλων, και τα σκατά που έχετε στο κεφάλι σας μια μέρα θα γεμίσουν τα πεζοδρόμια που τόσο πολύ θέλετε να κρατάτε καθαρά.

Υ.Γ. Όπως ακριβώς επιτάσσει και η τουριστική βιομηχανία στις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, έτσι και στην Κέρκυρα, ζώα δολοφονούνται και κακοποιούνται, πάντα με την ανοχή της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρηματιών και μαγαζατόρων. Αυτό το περιστατικό ήταν μόνο ένα από τα πολλά που συμβαίνουν καθημερινά σε διαφορετικές γειτονιές όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στις γύρω, όπως η Γαρίτσα.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ.
ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
ΦΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.

Πρωτοβουλία ατόμων απ’ τον Οχετό

Συμβολή στο κάλεσμα αλληλεγγύης στα έγκλειστα συντρόφια με μακροχρόνιες ποινές (11/06/2016)

Ως συμβολή στο διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης με τα μακροχρόνια έγκλειστα αναρχικά συντρόφια, στις 11 Ιούνη, κρεμάσαμε 2 πανό στην Αθήνα, κρεμάσαμε 1 πανό και γράψαμε συνθήματα στον Βόλο, και γράψαμε συνθήματα και στην Κέρκυρα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Πανό αλληλεγγύης στα 3 συλληφθέντα αναρχικά συντρόφια στη Βαρσοβία (09/06/2016)

Στην Πολωνία έχουν συλληφθεί 3 σύντροφοι, κατηγορούμενοι για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε περιπολικό στις 23 Μάη 2016. Οι σύντροφοι θα κρατηθούν προφυλακισμένοι για 3 μήνες, μέχρι να γίνει η δίκη, απ’ την οποία κινδυνεύουν με φυλάκιση μέχρι και 8 χρόνων. Οι σύντροφοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη δράση, και ο ένας χτυπήθηκε σοβαρά απ’ τους μπάτσους.

Το πολωνικό κράτος κάνει λόγο για τρομοκράτες –όπως είναι αναμενόμενο για κάθε εξουσιαστικό μηχανισμό που επιδιώκει τη διατήρηση της ισχύος του– διαπομπεύοντας τους συντρόφους μέσω των media, θέλοντας να περάσει ανενόχλητα και «δικαιολογημένα» έναν νέο αντιτρομοκρατικό νόμο, με σκοπό την αύξηση της καταστολής και της επιτήρησης.

Στην προσπάθεια επιβολής του δόγματος «Τάξη και Ασφάλεια», οι μπάτσοι έχουν μπει ήδη 2 φορές (23 Μάη και 2 Ιούνη) στην κατειλημμένη περιοχή «Radykalne Ogrody Działkowe (ROD – Radical Allotment Gardens)», ψάχνοντας το μέρος, ερευνώντας τα σπίτια των συντρόφων, κάνοντάς τους ερωτήσεις και παίρνοντας τα στοιχεία τους.
Εμείς θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα πως τα συντρόφια στην Πολωνία δεν είναι μόνα τους, και γι’ αυτό αναρτήσαμε πανό αλληλεγγύης, στο Πολυτεχνείο, το οποίο γράφει: «Δύναμη στους 3 συλληφθέντες αναρχικούς στην Πολωνία, που κατηγορούνται από τις 23/5 για απόπειρα εμπρησμού περιπολικού – Αδέρφια, δεν είστε μόνοι σας – Η αλληλεγγύη, όταν οπλίζεται, ισοπεδώνει σύνορα, κράτη, φυλακές».

ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ.
ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ & ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΜΠΑΤΣΙΚΑ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ.
ΤΙΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΙΜΩΡΟΙ, ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΜΠΑΤΣΟΙ, MEDIA ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΗΣΥΧΟΙ.

Πρωτοβουλία ατόμων απ’ την αναρχική ομάδα τέχνης Οχετός

Στα Πολωνικά:
https://grecjawogniu.info/?p=28504

k_aaos – More Noise//Less Everything

Το album στο Bandcamp του k_aaos

Μπροσουράκι του k_aaos σχετικά με την κυκλοφορία του More Noise // Less Everything και της Ατομοκρατίας

***

01 00

02 Para//bellum

03 Ante//bellum

04 Inter//arma

05 Άνω//θρώσκω

06 hass_(bonus track)

07 II00

***

Επικοινωνία:

kaaos111@riseup.net/

kaaos.bandcamp.com/

soundcloud.com/k_aaos_161

***