Το μίασμα – Κομμάτια που κυκλοφόρησαν από αρχές του 2016 μέχρι αρχές του 2017

Ένα λεπτό και μια σιγή

Θα φαγωθείτε ζωντανοί (part 2)

Γαζί